Palīdzības dienests darba dienās no 9.00 līdz 18.00: +371 28300083

Juridiskā informācija

Domēns www.ilva.lv pieder uzņēmumam SIA "ILVA Ltd."

Izmantojot šajā mājas lapā pieejamos materiālus, lietotājs apņemas ievērot sekojošus noteikumus. Uzņēmums SIA "ILVA Ltd." patur tiesības vienpusēji, jebkurā brīdī, mainīt lietošanas nosacījumus pēc saviem ieskatiem. Pārkāpjot noteikumus SIA "ILVA Ltd." patur tiesības vērsies pret lietotāju ar visiem likumā paredzētajiem līdzekļiem. Esošie noteikumi ir spēkā visiem www.ilva.lv mājas lapas lietotājiem.

Saīsnes (linki) uz preces un pakalpojumu trešo personu mājas lapām ved tikai ar informatīvu nozīmi. Tas nenozīmē, ka SIA "ILVA Ltd." atbalsta vai iesaka šīs preces un pakalpojumus.

Visa informācija kas ir izvietota www.ilva.lv mājas lapā iespējams var saturet kļūdas bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām.

SIA "ILVA Ltd." un mūsu piegādātāji nenes nekādas garantijas, iekļaujot neierobežotas garantijas.

SIA “ILVA Ltd.” un tā piegādātāji nesniedz nekādas garantijas, ieskaitot, bet ne tikai, garantijas par atbilstību tirgus prasībām, garantijas par piemērotību noteiktam mērķim, garantijas par defektu neesamību un garantijas, kas izriet no lietošanas vai pārdošanas. SIA "ILVA Ltd." un tās piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem, tiešiem, faktiskiem vai netiešiem zaudējumiem, tai skaitā, ne tikai, nezaudēto peļņu, zaudējumiem, kas saistīti ar šī pakalpojuma vai citu SIA "ILVA Ltd." pakalpojumu izmantošanu vai nespēju to izmantot, zaudējumus, kas rodas informācijas ticamības izmantošanas dēļ, pat ja SIA "ILVA Ltd." un tā piegādātāji tiek brīdināti par šādu zaudējumu iespējamību.

SIA "ILVA Ltd." patur tiesības bloķēt piekļuvi tiem lietotajiem, kuri veic nelikumīgas dabības mūsu mājas lapā, vai arī veic darbības, kas ierobežo tās normālu darbību. Par piekļuves bloķēšanu lietotājam tiek paziņoti automātiski ar atbilstošu paziņojumu cenšoties piekļūt vietnes saturam.

Saites uz trešo personu vietnēm

Šī vietne var saturēt informāciju par trešo personu vietnēm. Par citu saišu apmeklēšanu atbild pats lietotājs, kā arī SIA "ILVA Ltd." nenes nekādu atbildību par trešo personu vietnēs atrodamo informācijas ticamību.

SIA "ILVA Ltd." nav atbildīgs par citu vietņu saturu, kas paredzēts lapas apmeklētāju ērtībai.

Preču zīmes un licencēšanas tiesības

Interneta lapās minētajiem izstrādājumiem un to nosaukumiem ir daļēja patentu aizsardzība, preču zīmju aizsardzība un autortiesību aizsardzība. Ja ™ vai ® marķējumā nav īpašas norādes, tas nenozīmē, ka aizsardzība nav. Šīs tīmekļa lapas SIA "ILVA Ltd." nepiešķir nekādas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā vietnē parādītās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir SIA "ILVA Ltd." vai trešās puses īpašums.

Autortiesības

Vietnes saturs, struktūra, kā arī vietnē izmantotie teksti, attēli, grafika, faili ir aizsargāti ar autortiesībām un ir aizsargāti saskaņā ar intelektuālā īpašuma likumiem. To atklāšana, modificēšana, komerciāla izmantošana vai izmantošana citās interneta vietnēs vai plašsaziņas līdzekļos nav atļauta, un to izmantošanai nepieciešama uzņēmuma piekrišana.