Palīdzības dienests darba dienās no 9.00 līdz 18.00: +371 28300083

Informācija lietotājiem

Domēns www.ilva.lv pieder uzņēmumam SIA "ILVA Ltd."

Izmantojot šajā mājas lapā pieejamos materiālus, lietotājs apņemas ievērot sekojošus noteikumus. Uzņēmums SIA "ILVA Ltd." patur tiesības vienpusēji, jebkurā brīdī, mainīt lietošanas nosaījumus pēc saviem ieskatiem. Pārkāpjot noteikumus SIA "ILVA Ltd." patur tiesības vērsies pret lietotāju ar visiem likumā paredzētajiem līdzekļiem. Esošie noteikumi ir spēkā visiem www.ilva.lv mājas lapas lietotājiem.

Saīsnes (linki) uz preces un pakalpojumu trešo personu mājas lapām ved tikai ar informatīvu nozīmi. Tas nenozīmē, ka SIA "ILVA Ltd." atbalsta vai iesaka šīs preces un pakalpojumus.

Visa informācija kas ir izvietota www.ilva.lv mājas lapā iespējams var saturet kļūdas bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām.

SIA “ILVA Ltd.” un tā piegādātāji nesniedz nekādas garantijas, ieskaitot, bet ne tikai, garantijas par atbilstību tirgus prasībām, garantijas par piemērotību noteiktam mērķim, garantijas par defektu neesamību un garantijas, kas izriet no lietošanas vai pārdošanas. SIA "ILVA Ltd." un tās piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem, tiešiem, faktiskiem vai netiešiem zaudējumiem, tai skaitā, ne tikai, nezaudēto peļņu, zaudējumiem, kas saistīti ar šī pakalpojuma vai citu SIA "ILVA Ltd." pakalpojumu izmantošanu vai nespēju to izmantot, zaudējumus, kas rodas informācijas ticamības izmantošanas dēļ, pat ja SIA "ILVA Ltd." un tā piegādātāji tiek brīdināti par šādu zaudējumu iespējamību.

SIA "ILVA Ltd." patur tiesības bloķēt piekļuvi tiem lietotajiem, kuri veic nelikumīgas dabības mūsu mājas lapā, vai arī vei carbības, kas ierobežo tās normālu darbību. Par piekļuves bloķēšanu lietotājam tiek paziņot automātiski ar atbilstošu paziņojumu cenšoties piekļūt vietnes saturam.

Saites uz trešo personu vietnēm

Šī vietne var saturēt informāciju par trešo personu vietnēm. Linki uz citām vietnēm ir lietojami uz pašu lietotāju atbildību, kā arī SIA "ILVA Ltd." nenes nekādu atbildību par trešo personu vietnēs adodamo informācijas ticamību.

SIA "ILVA Ltd." atsauces uz citām vietnēm ir tikai un vienīgi lietotāju ērtībai un un tas nenozīmē, ka uzņēmums apstiprina šo vietņu saturu vai ir par to atbildīgs.

Lietotāja personīgie dati

Lielākajai daļai uzņēmuma tīmekļa vietnes pakalpojumu nav nepieciešama personas (personīgo) lietotāja datu saņemšana. Tomēr daži pakalpojumi, piemēram, “Jautājums speciālistam”, “Pakalpojuma pasūtījums”, “Atsauksmes” utt., Var būt pilnībā pieejami tikai tad, ja lietotājs norāda savus personas datus, piemēram, uzvārdu un vārdu, kontaktinformāciju un citu informāciju. Norādot savus personiskos (personas) datus, lietotājs brīvprātīgi piekrīt, ka šos datus Datu drošības centrs apstrādās saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Personīgi (personas) dati, ko lietotājs norādījis, izmantojot uzņēmuma vietni vai jebkādā citā veidā, netiek pārdots vai nodots trešajām personām un organizācijām. Ja jums jāiegūst informācija, kas ļauj noskaidrot lietotāja identitāti vai kontaktinformāciju, tiek norādīts atbilstošs brīdinājums.

Statistika

Kad darbojas uzņēmuma vietne, tiek iegūta statistika par datoru aprīkojumu un lietotāja programmatūru, tostarp informācija par operētājsistēmu un interneta pārlūku, tīkla adrese, informācija par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, kopējais apmeklējumu skaits, informācija par interneta resursiem, no kuriem Doties uz uzņēmuma vietni utt. Šāda statistika ir nepieciešama, lai uzlabotu sniegtās informācijas kvalitāti, kā arī ļauj raksturot vietnes izmantošanu. Statistiskos datus apstrādā anonīmi.

Preču zīmes un licencēšanas tiesības

Interneta lapās minētajiem izstrādājumiem un to nosaukumiem daļēji ir patentu aizsardzība, preču zīmju aizsardzība un autortiesību aizsardzība. Ja ™ vai ® marķējumā nav īpašas norādes, tas nenozīmē, ka aizsardzība nav. Šīs tīmekļa lapas SIA "ILVA Ltd." nepiešķir nekādas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā vietnē parādītās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir SIA "ILVA Ltd." vai trešās puses īpašums.

Autortiesības

Vietnes saturs, struktūra, kā arī vietnē izmantotie teksti, attēli, grafika, faili ir aizsargātas ar autortiesībām un ir aizsargātas saskaņā ar intelektuālā īpašuma likumiem. To atklāšana, modificēšana, komerciāla izmantošana vai izmantošana citās interneta vietnēs vai plašsaziņas līdzekļos nav atļauta, un to izmantošanai nepieciešama uzņēmuma piekrišana.